Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal flytte fra Kjeller flyplass, tentativt innen 2023. Det forventes en sterk befolkningsvekst i og rundt Lillestrøm, og området står nå foran en viktig utviklingsprosess. Sommeren 2017 skal 12 mastergradsstudenter fra ulike studieretninger som er relevant for by- og stedsutvikling, utarbeide en konseptstudie for «Kjeller 2023». I samarbeid med Aspelin Ramm og Sweco skal studentene komme med innovative ideer og visjoner for utvikling av bydelen. Følg med her for artikler, blogginnlegg og andre oppdateringer fra Norges kuleste sommerjobb!


 
Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Delingsøkonomi, ingen privateide personbiler og masse solenergi er noen av studentenes visjoner for fremtidsbyen Kjeller. [...]

 
Louise står bak mye av visualiseringen av Kjeller 2023-prosjektet
Det har vært spennende å jobbe med å visualisere de bærekraftige og innovative løsningene vi har utviklet gjennom konseptstudien, skriver Louise [...]
Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]
Vil gjøre Kjeller energieffektivt og miljøvennlig
Målet med prosjektet er å skape en bydel med energieffektive bygg. [...]
Håper Kjeller kan bli selvforsynt med energi
Andreas vil at solceller skal være en integrert del av bebyggelsen på Kjeller-området. Han skal se på hvilke energikilder som kan være aktuelle for området. [...]
Vil ha selvkjørende elbuss på Kjeller-området
Vilde, Catharina og Aksel håper at Kjellerområdet skal nå nullvekstmålet når utviklingen er i gang. De vil ha et bilfritt sentrum, og håper at selvkjørende elbusser kan kjø [...]
Studenter foreslår Kanalby på Kjeller
Skal Kjeller bli en kanalby med vannkanaler i sentrum, eller skal det inspireres av områder som Grünerløkka, med næringsliv og boliger tett i tett? [...]
Kjeller skal bli et sted man vil trives
Lars Petter har fagansvar for landskap i "Kjeller 2023". Her kan du lese mer om hva han skal gjøre i prosjektet. [...]
Skal finne ut hva som skjuler seg under Kjeller flystasjon
Hege skal ha ansvar for miljøstatusen i Kjeller 2023-prosjektet. [...]