Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv

Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv

Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på området. [...]

Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]
Vil gjøre Kjeller energieffektivt og miljøvennlig
Målet med prosjektet er å skape en bydel med energieffektive bygg. [...]
Håper Kjeller kan bli selvforsynt med energi
Andreas vil at solceller skal være en integrert del av bebyggelsen på Kjeller-området. Han skal se på hvilke energikilder som kan være aktuelle for området. [...]
Vil ha selvkjørende elbuss på Kjeller-området
Vilde, Catharina og Aksel håper at Kjellerområdet skal nå nullvekstmålet når utviklingen er i gang. De vil ha et bilfritt sentrum, og håper at selvkjørende elbusser kan kjø [...]
Kjeller skal bli et sted man vil trives
Lars Petter har fagansvar for landskap i "Kjeller 2023". Her kan du lese mer om hva han skal gjøre i prosjektet. [...]
Skal finne ut hva som skjuler seg under Kjeller flystasjon
Hege skal ha ansvar for miljøstatusen i Kjeller 2023-prosjektet. [...]
Møt vår prosjektleder Guro
12 studenter fra hele landet har kapret Norges kuleste sommerjobb: De utvikler en egen konseptstudie for ”Kjeller 2023”, sammen med Sweco og Aspelin Ramm Eiendom. [...]