Skal finne ut hva som skjuler seg under Kjeller flystasjon

Skal finne ut hva som skjuler seg under Kjeller flystasjon

Hei, jeg heter Hege Vågen. I sommer skal jeg ha ansvar for miljøstatusen i det planlagte utbyggingsområdet til ”Kjeller 2023”, og jeg gleder meg til å finne ut hva som skjuler seg under Kjeller flystasjon. Jeg holder for tiden på med en mastergrad i miljøgeologi ved Universitetet i Oslo, og fra tidligere har jeg en bachelor i geologi fra Universitetet i Bergen.

I løpet av bachelorstudiet jobbet vi nesten utelukkende med historien til landskapet. Hvorfor ser landskapet ut som det gjør? Hvilke naturlige prosesser har skapt det? Nå har jeg fått muligheten til å se fremover, og jeg synes det er kjempespennende å få bidra inn i et prosjekt som skal påvirke hvordan landskapet på Kjeller kan se ut i fremtiden.

At fremtidig byutvikling skjer ved gjenbruk av gamle industriområder, eller transportarealer som Kjeller flystasjon, tror jeg er noe vi vil se mer av i fremtiden. Det er gjerne også denne typen områder som har blitt utsatt for forurensning gjennom en årrekke. Forurensning kan føre til miljø- og helsemessige problemer, og må derfor tas på alvor. Dette er utfordringer jeg føler alle i prosjektet er opptatt av, og jeg ser på det som min oppgave å utvikle tilfredsstillende løsninger på eventuelle miljøproblemer.

Den første delen av oppgaven vil være å få en oversikt over hva som finnes av biologisk mangfold og forurensning i området. Kjeller var Norges første flyplass og har en lang historie, så jeg tror jeg vil finne mye spennende. Dessverre vil jeg nok ikke få mulighet til å utføre egne feltundersøkelser/sedimentprøver, men jeg skal heldigvis jeg få tilgang til de dataene som grunneier Forsvarsbygg har. Jeg forventer at Forsvarsbygg sine data vil være tilstrekkelige for at jeg skal kunne utarbeide en god rapport til konseptstudien.

Nå har hele studentgruppen som skal jobbe med ”Kjeller 2023” vært samlet i en uke. Vi har snakket med både kommunen og Aspelin Ramm om deres forventninger, og jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på oppgaven. Engasjementet i gruppen er stort og mange gode ideer har allerede kommet på bordet.

Jeg er så takknemlig for at jeg får være med på dette studentprosjekt, og jeg skal yte mitt aller beste. For meg er dette en unik mulighet til å lære masse nytt om mitt eget fagfelt, samtidig som jeg kommer til å få innsikt i de andre fagområdene som er knyttet til konseptstudien ”Kjeller 2023”.

Har du innspill til studentene, Aspelin Ramm eller Sweco? Del dem gjerne med oss her.


Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]