Vil gjøre Kjeller energieffektivt og miljøvennlig

Vil gjøre Kjeller energieffektivt og miljøvennlig

Hei, jeg er Pawel Økland og jeg jobber med energi- og miljøteknikk under Kjeller 2023-prosjektet. Til vanlig studerer jeg energi og miljø ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg tar også noen fag ved NTNU, her spesialiserer jeg meg i BIM, bygningsinformasjonsmodellering. I dette prosjektet skal jeg se på de energi- og miljøtekniske løsningene for området på Kjeller. Jeg skal også delta i arbeidet med å visualisere prosjektet.

I Kjeller2023-prosjektet har vi helt blanke ark, og får dermed en enestående mulighet til å forme et nytt område fra bunnen av. Med dette som utgangspunkt bør vi kunne legge til rette for en karbonnøytral bydel med høy energieffektivitet og miljøvennlige løsninger. Vi har hentet mye inspirasjon fra ulike byggeprosjekter i inn- og utland, og vi har som mål å skape en bydel med energieffektive bygg.

I tillegg til konkrete byggeprosjekter har vi hatt stor nytte av fagstoff fra miljøsertifiseringsordningen BREEAM og forskningssenteret ZEB (Zero Emissions Buildings). Den teknologiske utviklingen åpner mange muligheter for energieffektivisering av bygg. Disse må vi implementere på riktig måte sånn at vi når målet vi har satt oss, slik at byggene bruker minst mulig energi mest mulig effektivt.

Det er ingen tvil om at dette prosjektet også har gitt meg mye relevant arbeidserfaring innen visualisering. Under studiene har jeg jobbet mye med detaljert prosjektering, mens jeg i dette prosjektet må jobbe konseptuelt og overordnet. Læringskurven har vært bratt og jeg har måttet sette meg inn i en rekke teknikker og verktøy som er hensiktsmessige å bruke i en konseptstudie. Dette er en erfaring som styrker meg i arbeidet med andre fagfelt. Her bruker vi BIM-verktøyet på et overordnet plan, og vi kombinerer det med verktøy som solanalyser og vindtunneler når vi jobber med å modellere de konseptuelle massene i prosjektet.

Kjeller-området er stort, og det er mange hensyn som må tas i et slikt samarbeid. Vi er et flerfaglig team, og dette tvinger oss alle ut av våre egne fagtekniske bobler. For min del forstår jeg nå bedre hvor omfattende byplanlegging faktisk er. Teamet har en god struktur, og vi jobber veldig målrettet. Jeg mener at kombinasjonen av fagfeltene gir oss en god mulighet til å komme frem til et helhetlig resultat. Jeg føler meg veldig heldig som får jobbe med en så kunnskapsrik gjeng!

Dette er også første smakebit på hva arbeidslivet vil bringe, og det er spennende å få testet seg selv i en slik setting. Nå må vi bruke den kunnskapen vi har opparbeidet oss under studiene. Hver utfordring vi møter gir oss store utviklingsmuligheter. Sweco og Aspelin Ramm har utvilsomt fikset Norges kuleste sommerjobb!


Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]