Håper Kjeller kan bli selvforsynt med energi

Håper Kjeller kan bli selvforsynt med energi

Hei! Jeg heter Andreas Sagedal og er fra Lillehammer. For tiden tar jeg en mastergrad i elkraftteknikk ved Universitet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. Jeg har også en bachelor i elkraftteknikk fra Høgskolen i Bergen, og har fagbrev som elektriker.

I Kjeller2023-prosjektet skal jeg bidra med fagkompetanse innen elektro- og energiløsninger. Til sammen er vi tre studenter som har bakgrunn fra elkraftteknikk samt energi og miljø i bygg i dette prosjektet. Vår oppgave er å vurdere hvilke typer energikilder vi kan benytte oss av på Kjeller.

Mye har skjedd i fornybarsektoren. Prisen på solceller har falt drastisk de siste 40 årene, derfor blir det naturlig for oss å implementere dette som energiløsning på Kjeller. Vi ønsker at solceller skal være en integrert del av bebyggelsen på området, for eksempel som fasadeelementer. Videre er termisk energi til oppvarming og kjøling et pålitelig system som har blitt brukt i mange år. I dette prosjektet ser vi på desentraliserte løsninger, og målet er at Kjeller skal være selvforsynt med energi. Dette er en økonomisk utfordring med tanke på at vi i Norge har relativt billig vannkraft.

Forskningsparken på Kjeller har et sterkt faglig miljø vi vil benytte oss av i prosjektet, der sitter det mange flinke folk med mye kompetanse. Akershus Energi har en moderne fjernvarmesentral på Kjeller som utnytter fornybare energikilder, så også der kan vi hente mye kunnskap.

Det er helt klart spennende å få være med på en konseptstudie. Her er det mange utfordringer, og vi må prøve å se det hele i et stort bilde. Prosjektet består av tverrfaglige problemstillinger som vi må løse i fellesskap. Heldigvis er vi en god gjeng med faglig dyktige, og ikke minst sosiale og hyggelige mennesker.

Nå har vi kommet godt i gang med prosjektet, og et konsept er valgt. Jeg gleder meg til å jobbe videre mot den endelige presentasjonen 25. august. Jeg er overbevist om at vi skal finne gode ideer og løsninger som kan brukes videre i utviklingen av Kjeller. Dette er en prosess som fortsatt er i startgropen, men jeg kommer utvilsomt til å følge med i tiden frem mot – og etter – 2023.

 


Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]