Inspireres av kul historie og vakker natur

Inspireres av kul historie og vakker natur

Hei bloggen! Jeg heter Ingvild Jacobsen Roald, og er akkurat ferdig med en master i by- og regionalplanlegging fra Cornell University i USA. Nå er jeg tilbake i Norge, og er veldig fornøyd med årets sommerjobb. I dette prosjektet jobber jeg med plan og arkitektur. Masteroppgaven min handlet om bildeling i Oslo, og når det gjelder byplanlegging legger jeg mest vekt på de sosio-økonomiske sidene av byen og transport. Dette passer bra med yndlingshobbyene mine, som er å kjøre trikk og se på folk.

Nå har vi jobbet med sommerprosjektet i nesten fire uker, men det føles mye kortere! Tida flyr i godt lag, som de sier. Vi har produsert mye, både analyser og idéer, og det har vært utrolig gøy å jobbe med en så løsningsorientert, kreativ og dedikert gjeng. Kjeller er en byplanleggers drøm: et stort område nært Oslo med sterkt vekst, der man kan boltre seg i fremtidsvisjoner.

Kjeller har en utrolig kul historie og vakker natur som vi inspireres av. Som en av verdens eldste flyplasser, og Norges første militære flyplass, har Kjeller mange viktige historiske elementer vi både kan spille på og bli inspirert av. Samtidig oppfordrer denne oppgaven oss til å være fremtidsrettet og nyskapende. Tenk så futuristisk Kjeller var da det ble anlagt flyplass der i 1912! Denne spennende historien gjør det naturlig at ny teknologi og innovasjon blir en selvfølgelig del av vår konseptstudie for Kjeller-området.

Nitelva, der den svinger seg vakkert gjennom landskapet forbi Kjeller, har lenge vært utilgjengelig fra Kjeller-området. I tillegg har den vært forurenset, og elvefronten har ikke vært så godt tilrettelagt som den kunne vært for aktivitet. Heldigvis har kommunen en plan for elvefronten, men vi ønsker også at nærhet til elva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. Folk skal få komme til vannet! Samtidig vil vi ta vannet til folket, og rett og slett åpne nedgravde bekker og lede deler av elva inn på området.

Dette er bare noen av ideene vi har sett på de siste ukene. Nå som vi er på ferie, lar vi alt modne. Når vi kommer tilbake, skal vi begynne å tegne ut de store plangrepene: samferdsel, tetthet, funksjonsblanding. Jeg gleder meg til å konsentrere energien inn mot et endelig plankonsept og høre hvilke løsninger de andre kommer frem til innen sine fagfelt. Med kirurgisk presisjon skal vi plukke og skreddersy løsninger for å utarbeide et forslag til et sted der vi alle kunne tenke oss å leve i fremtiden!


Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Vil gjøre Kjeller energieffektivt og miljøvennlig
Målet med prosjektet er å skape en bydel med energieffektive bygg. [...]