Møt vår prosjektleder Guro

Møt vår prosjektleder Guro

Mitt navn er Guro Ranum og det er jeg som skal være prosjektleder for sommerprosjektet «Kjeller 2023». Av utdanning har jeg en bachelor i byutvikling og urban design fra Universitetet i Stavanger, og en master i urban design fra Aalborg Universitet. Jeg har nettopp flyttet til Oslo og gleder meg til å være en del av sommerprosjektet.

Nå venter spennende oppgaver som prosjektleder, og jeg gleder meg virkelig til å organisere teamet som består av en hyggelig gjeng med sommerstudenter. Vi har alle helt forskjellige fagbakgrunner og det blir spennende å se hva vi kan gjøre sammen. I tillegg til å lede Kjeller 2023-prosjektet skal jeg bidra med min faglige kompetanse innenfor byromsdesign. For meg er det viktig å se på hvordan folk forholder seg til hverandre innenfor de bygde omgivelsene, og målet er å bidra med kunnskap om hvordan man kan lage byrom som oppfordrer folk til å bo, leve og være sammen.

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og er sikker på at vi vil både utfordre og lære av hverandres kunnskap. Sammen skal vi skape muligheter for Kjeller som vi aldri ville klart på egenhånd. Det kan nok bli en utfordring å organisere de ulike retningene til et felles prosjekt, men jeg er en optimist og er ikke i tvil om at dette blir bra.

Målet med sommerprosjektet er å utvikle en mulighetsstudie for Kjeller som framtidsby. Nå skal vi bruke alt vi har av kunnskap og virkelig tenke utenfor boksen. Sammen tror jeg vi finner innovative og bærekraftige løsninger for den nye bydelen.

Det er veldig gøy at Sweco og Aspelin Ramm gir oss muligheten og tilliten til å jobbe med et relevant prosjekt av denne størrelsen. Utover det rent faglige ser jeg også frem til å bygge nettverk med de ulike samarbeidspartnerne, lære mer om hvordan vi kan bruke sosiale medier til å formidle prosjektet til flest mulig, og ikke minst til å sitte sammen med de dyktige folkene i Sweco.

Jeg vet jeg kommer til å lære mye, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Dette blir gøy!

Har du innspill? Delta i diskusjonen her.


Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]