Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv

Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv

Hei! Jeg heter Sandra Helland og kommer fra Fauske, en liten by i Nordland. Jeg har en bachelorgrad i elkraftteknikk fra Universitetet i Tromsø, og tar nå en master i Electrical Power Engineering ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Det er vanskelig å forutse fremtiden, men for oss er det et mål at Kjeller skal være en grønn bydel fra starten av – og i lang tid fremover. For at en grønn by skal forbli grønn, må man se på bysamfunnet i sin helhet. Forskjellige bygg har ulike behov, og dette er noe vi har tatt hensyn til i studien. Vi ønsker å sikre at de løsningene vi velger i dag tåler endringene som kommer i fremtiden.

I prosjektet har jeg blant annet jobbet med å estimere områdets energi- og effektbehov, og jeg har sett på hvordan kjøpt elektrisitet kan suppleres med egenprodusert energi. Pawel, Andreas og jeg har brukt flere timer på å diskutere hvordan energibehovet til bygg kan reduseres, og hvorvidt dagens standarder og krav er realistiske for vår visjon. Vi vil at Kjellers energibehov skal være så lavt som overhodet mulig.

Slik det ser ut nå kan vi, ved bruk av solcellepanel på fasader og tak, produsere og dekke rundt 45 prosent av det elektriske behovet til området. Vi mener også at den energien som skal gå til oppvarming og kjøling bør komme fra andre energikilder enn elektrisk energi. Akershus Energi tilbyr varme og kjøling produsert av fornybare energikilder som bioolje og deponigass. Vi mener en dette kan være et godt alternativ for Kjeller-området.

Bærekraft har stått sentralt når vi har vurdert ulike løsninger for Kjeller. Bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel, og derfor ønsker vi synlige solcellepanel og grønne flater.

Etter å ha jobbet med prosjektet over lengre tid, kjenner jeg at Kjeller begynner å bli et sted jeg kunne bodd. Selv trekkes jeg mot kvalitetene en typisk norsk storby tilbyr: nærhet til alt du trenger i hverdagen og natur. Dette er elementer vi har lagt vekt på i studien.

Denne sommeren er jeg blitt kjent med en fantastisk gjeng som sitter på mange gode ideer! Til tider har vi latt fantasien løpe løpsk, men vi har prøvd å holde ideene til et noenlunde realistisk nivå. Nå nærmer den endelige fristen seg med stormskritt, og jeg tror at vi i løpet av uken vil klare å ferdigstille rapporten. Det er nesten trist at sommerprosjektet går mot slutten. Det har vært utrolig spennende å jobbe med prosjektet, og jeg er sikker på at fortsettelsen blir bra. Jeg skal i hvert fall følge med på hva som skjer med Kjeller etter at prosjektet er over.