Louise står bak mye av visualiseringen av Kjeller 2023-prosjektet

Louise står bak mye av visualiseringen av Kjeller 2023-prosjektet

Hei!

Jeg heter Louise Mouchard Jonsson og kommer fra Lidköping i Sverige. Før sommeren fullførte jeg min bachelorgrad i konstruksjonsteknikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og etter presentasjonen av Kjeller 2023 går turen videre. I høst begynner jeg på en mastergrad i byggteknologi og Construction Management ved Danmarks Tekniske Universitet.

Mitt ansvarsområde i Kjeller 2023-prosjektet har vært 3D-modellering og visualisering – noe som handler om å synliggjøre og konkretisere forslagene våre. Det har vært spennende å jobbe med å visualisere de bærekraftige og innovative løsningene vi har utviklet gjennom konseptstudien. Prosjektet har også latt meg videreutvikle det jeg har lært på skolen. Under studiene har det meste av modelleringen vært på detaljnivå, mens Kjeller 2023 er mer overordnet.

Helt konkret har vi utviklet en 3D-modell av Kjeller og Lillestrøm som utgjør grunnlaget for visualiseringen sammen med mer detaljerte renderinger og konseptuelle masser. Vi bruker en rekke ulike programmer og programvare til dette arbeidet, som Infraworks, Revit, Lumion og After Effects. Målet med visualiseringen er å formidle ideene våre på en oversiktlig og informativ måte, og vi håper ideene våre kommer tydelig frem når vi skal presentere det endelige resultatet.

Visualisering har vært en viktig del av prosjekt Kjeller 2023. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er et veldig effektivt verktøy, ikke bare med hensyn til prosjekterings- og byggefasen, men også i driftsfasen. BIM er så mye mer enn et verktøy eller en 3D-modell, det er en prosess som innebærer nye måter å skape og jobbe med prosjektinformasjon på, og det har vært en viktig ressurs i utviklingen av konseptstudien for Kjeller.

Selv om det vi lager er en konseptstudie, er Kjeller 2023 et reelt prosjekt. Her skal det bygges i fremtiden, derfor har vi måttet forholde oss til omgivelsene, historien, naturen og miljøet på og rundt Kjeller. Det er ikke mange studentprosjekter som er så reelle, og jeg har lært mye som jeg vil ta med meg videre. Jeg har blant annet måttet lære meg en ny programvare som egner seg til konseptuell prosjektering.

Sommeren har vært veldig lærerik og inspirerende. Denne sommerjobben har gitt meg en unik mulighet til å ta det teoretiske fra skolen ut i den virkelige verden, og jeg håper at denne erfaringen vil gjøre at jeg stiller sterkere i en fremtidig søkeprosess.

Den endelige presentasjonen og overleveringen av prosjektet nærmer seg, og det er enda noen ting som må på plass. Heldigvis har vi jobbet jevnt og godt, så jeg tror den siste innspurten skal gå bra. Målet er å levere noe vi er stolt over, og med dette øker presset og nervene, men jeg tror at det skal gå bra.